காலம் கடக்கும் காம கொடுரன் – திகில் காமக்கதை

ரகு தான் நினைத்தை அனைத்தையும் சரியாக மாட்டிகொள்ளாமல் செய்…

காம உறவுகள் – 8

அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த கதையை பற்றி ஏதேனும் கருத்து கூ…

காம உறவுகள் – 5

அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த கதையை பற்றி ஏதேனும் கருத்து கூ…

காம உறவுகள் – 7

அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த கதையை பற்றி ஏதேனும் கருத்து கூ…

காம உறவுகள் – 6

அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த கதையை பற்றி ஏதேனும் கருத்து கூ…

காம உறவுகள் – 4

அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த காம உறவுகள் கதை முழுக்க முழுக்…

காம ராணிகள் -1

என்னோட முதல் காம ராணி என்னோட நெருங்கிய தோழி பிந்து கன்ன…

காம உறவுகள் – 1

இது என் முதல் பதிப்பு. ஏதேனும் குறைகள் இருந்தாலும் , பெண்…

காம உறவுகள் – 3

அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த கதையை பற்றி ஏதேனும் கருத்துக்கள்…

காம உறவுகள் – 9

அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த கதையை பற்றி ஏதேனும் கருத்து கூ…